Program

22.10.2015 PERŞEMBE
1. OTURUM OSMANLI DEVLETİ’NİN STRATEJİK ÖNEMİ
(11:00 - 12:30) OTURUM BAŞKANI : PROF. DR. AZMİ ÖZCAN (BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ)
   
11:00 - 11:15 OSMANLI VE BATILI DEVLETLERİNİN ARŞİV BELGELERİNDE; OSMANLI DEVLETİ’NİN DAĞILMASINDA MİSYONER FAALİYETLERİNİN ETKİLERİ
  DR. BÜLENT CIRIK (Dumlupınar Üniversitesi)
11:15 - 11:30 OSMANLILARIN, FİLİSTİN VE BEYT'ÜL MAKDİS’İN (KUDÜS)KORUNMASINDAKİ TARİHİ ROLLERİ
  MUHAMMED DİAB ABOUSALEH (FİLİSTİN)
11:30 - 11:45 OSMANLI DEVLETİNİN KÖTÜLENMESİNDE BATILI YAZAR VE DİPLOMATLARIN ROLÜ
  OUAHİBA GUETTOUCHE (CEZAYİR)
11:45 - 12:00 OSMANLI SON DÖNEMİ TÜRK-ARAP İLİŞKİLERİ VE ŞEYH YUSUF  EL-ESİR  ÖRNEĞİ 
  DR. SALAHEDDİNE SALİM ARKADAN (LÜBNAN)
12:15 - 12:45 SORU ve DEĞERLENDİRME
12:45 - 14:00 YEMEK ARASI
   
2. OTURUM OSMANLI VE SOSYAL BARIŞ TESİSİ
(14:00 - 16:00) OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. MONZİR HAYEK (SURİYE)
   
14:00 - 14:15 SOSYAL BARIŞIN TESİSİNDE OSMANLI STRATEJİSİ
  YRD. DOÇ. DR. MASOUD GOMAA GOUHAR (MISIR)
14:15 - 14:30 DİNİ TOLERANSTAN, SOSYAL BARIŞ İÇİNDE BİRLİKTE YAŞAM: (1515-1837) OSMANLI YÖNETİMİNİN TEBASI İLE İLİŞKİSİNİN DOĞASI
  PROF. DR. FELLA MOUSSAOUİ- EL KECHAI ( CEZAYİR )
14:30 - 14:45 TRABLUSGARP'TAKİ OSMANLILARIN, LİBYA’NIN KİMLİK VE MEDENİYETİNİ KORUMA MÜCADELELERİ
  ALİ MUHAMED AL-BASHİR HAMMOUDA (LİBYA)
14:45 - 15:00 BATI AFRİKA'DA OSMANLI MEDENİYETİ ETKİLERİ-TİMBUKTU ŞEHRİ ÖRNEĞİ
  SANOGO ALMOUSTAPHA (MALİ)
15:00 - 15:30 SORU ve DEĞERLENDİRME
15:30 - 16:00 ÇAY MOLASI
   
3. OTURUM OSMANLI’NIN VE HALKLARIN ÖZ KİMLİKLERİ MUHAFAZA ÇABALARI
(16:00 - 17:15) OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. HÜSAMETTİN İNANÇ (DPÜ İİBF DEKANI)
   
16:00 - 16:15 (HİCRİ 1100-1186) OSMANLI DÖNEMİ BİR ARAP ŞEHRİNİN KÜLTÜREL YANSIMALARI - HUMUS ÖRNEĞİ 
  PROF. DR. MONZİR HAYEK (SURİYE)
16:15 - 16:30 OSMANLI DEVLETİ'NİN SUDAN'IN İSLAMİ KİMLİĞİNİN KORUNMASI ÇABALARI
  DR. ABDALLAH ABDELAZİZ ABKER ( SUDAN )
16:30 - 16:45 16 VE 17. YÜZYILDA, ENDÜLÜSLÜ MÜLTECİLERİN KURTARILMASINDA OSMANLI DEVLETİ'NİN İNSANI ROLÜ
  PROF. DR. DJAMAL YAHIAOUI (CEZAYİR)
16:45 - 17:00 TUNUS'TA İLMİ VE KÜLTÜREL HAYATTA OSMANLI İZLERİ 
  ALİ LAFI ( TUNUS )
17:00 - 17:15 SORU ve DEĞERLENDİRME
   
23.10.2015 CUMA
4.OTURUM OSMANLI’NIN İSLAM DÜNYASINDA REFORM VE MODERNLEŞMEYE ETKİSİ
(10:00 - 11:30) OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. FELLA MOUSSAOUİ- EL KECHAI (CEZAYİR)
   
10:00 - 10:15 OSMANLI ANAYASAL MEVZUATININ DÖNÜŞÜMÜ VE ARAP BÖLGELERİNDEKİ ETKİLERİ
  DR. HASAN TURKİ OMAIR (IRAK)
10:15 - 10:30 OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVUNMASINDA ARAP REFORMCULARININ (ISLAHATÇILARININ) ROLÜ
  ARWA ALJABARI (ÜRDÜN)
10:30 - 10:45 16.YY DA HARAMEYN’DE (MEKKE-MEDİNE) İLMİ HAYATTA OSMANLI KADILARININ ROLÜ
  MOHAMMED JABER ALMALKI (SUUDİ ARABİSTAN)
10:45 - 11:00 OSMANLI DÖNEMİNDE MODERN MISIR BASINININ DOĞUŞU
  DR. WALED SALAMAH (MISIR)
11:00 - 11:15 ŞURA-YI DEVLET’TEN DANIŞTAY’A
  YRD. DOÇ. DR. SIRRI DÜĞER (Yalova Üniversitesi)
11:15 - 11:45 SORU ve DEĞERLENDİRME
11:45 - 14:15 YEMEK ve ÇAY MOLASI
   
5. OTURUM  OSMANLI’DA KÜLTÜR VE BİLİM ÖNEMİ
(14:15 - 15:30) OTURUM BAŞKANI: DR. SALAHEDDİNE SALİM ARKADAN (LÜBNAN)
   
14:15 - 14:30 OSMANLI DÖNEMİ BEYRUT VİLAYETİ'NDE EĞİTİM KURUMLARI VE ŞAM BÖLGESİ'NDEKİ KÜLTÜREL HAYATA ETKİLERİ
  DR. ZAHRAA BAHRANI (IRAK)
14:30 - 14:45 19. YÜZYIL SON ÇEYREĞİ VE 20. YÜZYIL BAŞINDA OSMANLI BEYRUT VİLAYETİ İLMİ VE KÜLTÜREL YAŞAMI
  DR. KHALED ALJUNDI (LÜBNAN)
14:45 - 14:55 OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE ESNAF VE SANATKARLIĞIN GELİŞİMİNDE AHİLİK KÜLTÜRÜNÜN ETKİLERİ
  ÖĞR.GÖR. HARİKA ÖZKAN, ÖĞR.GÖR. BEYZA KALE (Dumlupınar Üniversitesi)
14:55 - 15:05 ARŞİV VE ARKEOLOJİK ARAŞTIRMALARDA, YEMEN'DE OSMANLI KÜLTÜREL VE MİMARİ YANSIMALARI
  DR. MOHAMED AHMED ABDELRAHMAN (MISIR) 
15:05 - 15:20 SORU ve DEĞERLENDİRME
15:20 - 15:30 ÇAY MOLASI
   
5. OTURUM  ARAP, AFRİKA VE BALKAN DÜNYASINDA OSMANLI MEDENİYETİ İZLERİ
(15:30 - 17:15) OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Hasan Basri KARADENİZ (DPÜ TARİH BÖLÜM BAŞKANI)
   
15:30 - 15:45 BALKANLARDA OSMANLI VARLIĞI
  REFKİ TAÇ (PRİZREN, KOSOVA)
15:45 - 16:00 (1835-1911) OSMANLI DÖNEMİ TRABLUSGARP VİLAYETİ'NİN KÜLTÜREL YANSIMALARI
  FARAG AGBILI (LIBYA)
16:00 - 16:15 OSMANLI DÖNEMİNDE SANA ŞEHRİ İNŞASINDA OSMANLI MİMARİSİNİN ETKİSİ
  DR. ALİ SAİD ALSHARABI (YEMEN)
16:15 - 16:30 ŞAM BÖLGESİNDE TOPLUMSAL SİYASİ İSTİKRAR VE GÜVENLİĞİN KORUNMASINDA HALİFE 2. ABDÜLHAMİD’İN YÖNTEMİ 
  DR. MOHAMMAD ALİ AL-AHMAD (SURİYE)
16:30 - 16:45 OSMANLI DA BARIŞ DİPLOMASİSİ
  MR.HAMİD KABBOUCH (FAS)
16:45 - 16:55 OSMANLI İSTANBUL'UNDA TUNUSLU ULEMA
  DR. MOUSTAFA STITI (TUNUS) 
16:55 - 17:20 SORU ve DEĞERLENDİRME
17:20 - 15:35 ÇAY MOLASI
   
17:35 KAPANIŞ OTURUMU
  OTURUM BAŞKANI:  PROF. DR. KEMALETTİN KUZUCU (MARMARA ÜNİVERSİTESİ)
   
  PROF. DR. HÜSAMETTİN İNANÇ (DPÜ İİBF DEKANI)
  PROF. DR. HASAN BASRİ KARADENİZ (DPÜ TARİH BÖLÜM BAŞKANI)
  DR. MUHAMMED AL-ADİL (TÜRK-ARAP ARAŞTIRMA VE STRATEJİ ENSTİTÜSÜ BAŞKANI)
  YRD. DOÇ. DR. KADİR GÜLER
Son Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2017, Perşembe